DIACONAAT

Mensen in nood helpen

Jezus deed het ons voor: mensen in nood helpen. Hij vraagt ons om hetzelfde te doen. Voor mensen in de kerk, maar ook daarbuiten. Door anderen te helpen, laten we zien wie de Heer Jezus is. We noemen dit diaconaat.

De diakenen hebben de speciale taak om dit werk te coördineren en te stimuleren. De diakenen houden in de gaten waar moeilijkheden zijn of mensen hulp nodig hebben. Ook kunnen mensen zelf aankloppen bij de diaconie. De diakenen organiseren de praktische hulp en schakelen daar gemeenteleden bij in.  

Voorbeelden van hulpverlening buiten onze kerk vind je op de pagina “Omzien naar de ander”.

Hulpvraag

Hulpvraag voor de Diaconie

Door middel van onderstaand formulier kunt u uw (financiële) hulpvraag versturen naar de diaconie. Dit kan natuurlijk ook nog steeds via de wijkdiaken. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  WIJKEN

  Een eigen wijkteam

  De gemeente is ingedeeld in geografische wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkteam dat bestaat uit een wijkouderling, wijkdiaken, pastoraal werker en één of meerdere wijkcontactpersonen. Wij zien de wijk als het kloppend hart van de gemeente: een kleine kring van broeders en zusters  waarmee we samen een geloofsgemeenschap vormen. Binnen de wijken ontmoeten de leden elkaar op wijkkringavonden en informele activiteiten.

  PASTORAAT

  Er voor elkaar zijn

  Binnen De Brug willen we er voor elkaar zijn. In tijden dat het goed gaat, maar vooral ook als het moeilijk is of er tegenslagen te verwerken zijn in iemands leven. Dan steunen we elkaar, bidden we voor elkaar en bieden we ook praktische hulp. We noemen dit pastoraat.

  Heb je vragen of problemen, dan kun je terecht bij de predikant, ouderlingen of pastorale medewerkers. Zij bieden een luisterend oor, willen met je bidden of er gewoon voor je zijn. Voor praktische problemen zoeken ze mee naar een oplossing.

  Informatie over het jeugdpastoraat is te vinden op onze pagina "Kinder- en Jeugdwerk"