schijn door mij!

is het jaarthema voor het kerkelijk seizoen 2023-2024.

Aan de hand van dit thema staan we onder andere stil bij:

-  het licht van Jezus verspreiden aan hen die de Heer nog niet of niet meer kennen;

-  wat we uitstralen als het gaat om hoe we omgaan met ons geld en goed en met de schepping;

-  hoe gaven en talenten kunnen worden ingezet, zodat wij ook samen stralen;

-  hoe we proberen te stralen door te zoeken naar verbinding in een verdeelde samenleving.

Mooi aan het thema is dat, naast Buiten en Binnen, ook Boven er een plek in heeft.
Het thema communiceert immers een verlangen en is tevens een gebed.
Het is de Drie-enige God die ons kan en wil laten stralen.

 

Jullie zijn het licht voor de wereld.
Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Matteüs 5: 14-16 (NBV21)

Omdat God zoveel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen.
Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.
Lucas 1: 78-79 (BGT)

Het thema ‘schijn door mij!’ zal in kerkdiensten en tijdens een wijkavond concreet aandacht krijgen.
Maar door het jaar heen ook op andere manieren.

In de activiteitenfolder is te lezen wat speciaal in het kader van het jaarthema wordt georganiseerd.
Daarnaast staat er een overzicht van andere activiteiten in en ook de sportievelingen kunnen hier een groepje zoeken waarbij ze zich kunnen aansluiten.

Voor informatie over alle reeds bestaande activiteiten, zoals Bijbel- en gesprekskringen, gebedskringen en het jeugdwerk verwijzen we graag naar andere pagina's op onze website.
Haak aan en schroom niet om ook niet-leden zoals buren, vrienden, collega’s etc. uit te nodigen mee te doen. Bij alle activiteiten zijn mensen van buiten de kerk van harte welkom!

Vergeet ook niet je aan te melden, dat is wel zo praktisch voor de organisatoren. Dit kan via het speciale mailadres jaarthema@debrugnunspeet.nl
Voor nog niet alle activiteiten is een datum en tijd gepland. Deze worden ruim van te voren gemeld in het mededelingenblad en op de beamer voor de kerkdienst.

 

Voor het downloaden van de activiteitenfolder klik op de link hieronder.

Activiteitenfolder

Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten schittert.
Jezus, Licht voor de wereld, verlicht ons.
door de waarheid die u geeft, bevrijdt ons.
Schijn op mij, schijn op mij!

 

refrein:
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie.
blaas Geest ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer ontsteek hier het licht

Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op uw gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.