samen gaan

zo luidt het jaarthema voor het kerkelijk seizoen 2022-2023

We dienen elkaar en aanvaarden elkaar zoals Jezus Christus dat met ons doet, ook in onze variëteit en verschillen.
We stellen ons dienstbaar op naar onze omgeving. Wij luisteren naar wat daar belangrijk wordt gevonden en reageren daarop.
We stimuleren mensen om tot het geloof in Jezus Christus te komen.

De kerkenraad denkt elk jaar na over wat goed gaat in de gemeente en over wat beter zou kunnen. Daaruit is gekomen dat we in het nieuwe kerkelijk seizoen zowel aandacht willen besteden aan het zoeken naar verbinding binnen de gemeente: samen als aan het meer naar buiten treden door missionaire en diaconale activiteiten te ontplooien: gaan.

We dienen elkaar en aanvaarden elkaar zoals Jezus Christus dat met ons doet,
ook in onze variëteit en verschillen. En we stellen ons dienstbaar op naar onze omgeving. Wij luisteren naar wat daar belangrijk wordt gevonden en reageren daarop.

De bekende missioloog Stefan Paas schrijft ergens: De kerk is er voor God, voor de gemeenschap met elkaar en het bekend maken van het evangelie. Die hebben elkaar nodig. Een kerk die alleen maar naar binnen is gericht en alleen maar inhaleert sterft, een kerk die alleen maar uitademt krijgt adem gebrek.
Dit jaarthema houdt ons in- en uitademen mooi in evenwicht.

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

De verschillende aspecten van het jaarthema zullen in  een aantal kerkdiensten aan de orde komen. Daarnaast zijn er rondom het thema ‘samen gaan’ diverse speciale activiteiten en bijeenkomsten gepland. In de folder staan die alle beschreven.

Voor de organisatoren is het belangrijk dat, wanneer u of jij mee wilt doen, er een aanmelding plaatsvindt. Dit kan via het mailadres jaarthema@debrugnunspeet.nl.

Voor nog niet alle activiteiten is een datum gepland. Deze worden van te voren gemeld in het mededelingenblad.
Voel je vrij om ook mensen van buiten onze gemeente uit te nodigen! Bij alle activiteiten zijn mensen van buiten de kerk welkom!

In de folder is verder ook informatie te vinden over alle bestaande activiteiten zoals Bijbel- en gesprekskringen, gebedskringen en het jeugdwerk.

 

Voor het downloaden van de activiteitenfolder klik op de link hieronder.

Activiteitenfolder kort

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.