Welkom bij De Brug Nunspeet

Wij zijn een samenwerkingsgemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk van ruim 600 leden. Wat ons samenbindt is het hoopvolle evangelie van Jezus onze Heer. Vanuit die bron vinden we inspiratie om ons open op te stellen naar elkaar, naar gasten in ons midden, en naar onze omgeving. Je bent van harte welkom bij ons.

Eerst dit! – Bijbelpodcast via Whatsapp of Spotify

Je herkent het vast wel. Je bent druk met je werk, gezin, sociale leven, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Tijd om in de Bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het nadenken over een goede en relevante toepassing. Daarin krijg je hulp van Eerst Dit, dé bijbelpodcast...

Lees verder

Adopt a Granny!

Ons doel: Als afsluiting van het jaarthema “dien de ander” willen wij met dit thema doorgaan in de Oekraïne. Veel Oekraïense ouderen hebben financiële problemen en wij willen ze graag daarbij helpen. Hiervoor hebben we de hulp van de gemeente nodig! De hulp die wij willen bieden kan zijn: een...

Lees verder

Startdag De Brug 15 september 2019

Save the date ! Zondag 15 september 2019 : Startdag De Brug 2019! Dit jaar voor het eerst op zondag. We zouden graag zien dat iedereen na de kerkdienst lekker meegaat! Samen als gemeente het jaar op een leuke, ongedwongen manier starten met jong en oud. Na de dienst is...

Lees verder

Tijdstip erediensten

In verband met de geplande verbouwing van het kerkgebouw zal er met ingang van 14 juli 2019 één dienst per zondag worden gehoduen. In de regel zal deze dienst aanvangen om 10.00 uur in ons kerkgebouw De Brug aan de Mr. Drostweg. In enkele gevallen zal hiervan worden afgeweken en...

Lees verder

Komende diensten (let op aanvangstijdstip)

Nieuw bij ons?

Ben je nieuw hier? Kom eens langs bij een van onze diensten, luister mee via de livestream of kijk voor meer informatie op deze pagina

Kids

Iedere week is er crèche voor de kinderen tot 4 jaar. Binnen de crèche vindt de peuterbijbelklas plaats; een les voor de kleinsten van onze gemeente. Iedere week zingen zij met elkaar, lezen een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje.

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er wekelijks Bijbelklas. Na het kinderpraatje en -lied verlaten de kinderen de kerkzaal. In de Bijbelklas komen dit jaar de volgende thema’s aan bod: ‘Leven van David’, ‘Beloofd is beloofd’, ‘Gezin van God’ en ‘Elia, Elisa en Jona’. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Ook de kinderen van groep 3 en 4 hebben iedere week Bijbelklas. Net als groep 1-2 verlaten zij na het kinderpraatje en -lied de kerk samen met hun leiding. Binnen het kinderwerk (van 0 tot 12 jaar) krijgen de kinderen geen enkel Bijbelverhaal dubbel te horen; de verhalen wisselen per jaar, qua inhoud passend bij de leeftijd van de kinderen. Groep 3-4 gaat dit jaar aan de slag met de thema’s: ‘Mozes', ’Gideon', ‘Simson en Ruth’ en ‘Wie is God’.

Eén keer per twee weken is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 5 en 6. Op deze manier zijn de kinderen af en toe in de kerk, maar hebben ook nog hun eigen plek om God te ontmoeten. Bij Bijbelklas 5-6 gaan de kinderen het dit jaar hebben over de thema’s: De Schepper en zijn schepping, de onzichtbare wereld en Jezus.

De oudste kinderen van de basisschool, groep 7 en 8, zijn welkom op kinderclub FROG. Een leuke en gezellig kinderclub op de vrijdagavond. FROG is 1 keer per twee weken in het jeugdhonk van De Brug. Op een avond van FROG is er tijd om elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en met elkaar op speelse wijze een thema te behandelen.

Jeugd

(Follow me) Mentor Catechese
De catechese vindt plaats op maandagavond in De Brug.

De tieners starten de catechese gezamenlijk. Onder leiding van een spreker zal het thema van de avond geïntroduceerd worden. De thema’s behandelen we in blokken van 3 avonden; inleiding op het thema, vervolgens gaan we er mee aan de slag en een terugkoppeling daarvan.
De grote groep gaat elke avond uit elkaar in drie kleinere mentorgroepen. De catechese is van 19.00 tot 20.00 uur. Alle jongeren uit klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom op de Follow Me catechese!

Catechese
De jongeren van klas 5 en hoger (inclusief vervolgopleidingen en werkenden) worden van 20.00 tot 21.00 uur. verwacht. Tijdens deze catechese zullen met name actuele thema’s uit kerk en samenleving en geloofsleven in Bijbels licht worden besproken. (catecheet: ds. C.T. de Groot)

Ben je enthousiast over het volgen van Jezus en wil je daarvan getuigen voor God en zijn gemeente dan is de belijdeniscatechisatie voor jou. Samen met de rest van de groep, bereid je je hierin voor op het doen van belijdenis. De belijdeniscatechese is afwisselend op vrijdag- en zondagavond van 20.00 – 22.00 uur. (catecheet: ds. C.T. de Groot)

Ben jij een brugpieper van 11 of 12 jaar? Dan ben je welkom op deze toffe club! Er is veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid  en ontmoeting. En  we gaan samen op ontdekkingstocht naar het Christelijk geloof.  De club  is één keer per twee weken op de zondagavond in het jeugdhonk of in een zaal van De Brug.

De tieners van 13 en 14  jaar ontmoeten elkaar bij tienerclub Unlimited. Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid  en ontmoeting. Ook denken we samen na over allerlei thema’s die je in je leven kunt tegenkomen en wordt je aangemoedigd om te ervaren dat het  Christelijk geloof relevant. Unlimited is één keer per twee weken op de zondagavond in het jeugdhonk van de Brug.

Ben je tussen de 15 en 18 jaar, wees dan welkom bij Keystone! Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid  en ontmoeting. Ook denken we samen na over allerlei thema’s die je in je leven kunt tegenkomen. Daarbij wordt je aangemoedigd om je relatie met God te verdiepen. Keystone is één keer per twee weken op de zondagavond in het jeugdhonk of in een zaal van de Brug.
Verdeeld over het hele jaar zijn er diverse activiteiten, zowel sportief als inhoudelijk voor tieners en jongeren. De organisatie van deze activiteiten (sportavonden, thema-avonden, uitstapjes e.d.) ligt in handen van een groep jongeren in de jeugdcommissie. Zij zullen deze activiteiten ook onder de aandacht brengen onder nieuws of actueel. Natuurlijk gaan we ook met z’n allen een weekend op kamp! Dit keer in het voorjaar. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Klik hier om te zien welke gave bijeenkomsten en activiteiten er tijdens het seizoen 2018-2019 zijn.

Houd ook de website in de gaten.

Kringen en activiteiten

Onze gemeente kent een aantal Bijbelkringen. Deze hebben tot doel om samen Gods Woord beter te leren begrijpen en om de onderlinge band te verstevigen. Elke kring bepaalt zelf wanneer zij bij elkaar komt en welk onderwerp wordt behandeld.
Meer informatie over de verschillende Bijbelkringen vindt u hier.

Zes maal per jaar wordt in iedere wijk een wijkactiviteit georganiseerd, waarvan drie inhoudelijke wijkkringavonden. Het doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen, onderling pastoraat en diaconaat te versterken, om opgebouwd te worden in het geloof en samen te bidden. De Bijbel gaat open aan de hand van materiaal dat gelinkt is aan het jaarthema. De data van de wijkkringbijeenkomsten worden o.a. bekend gemaakt via het mededelingenblad.
De groep bestaat op dit moment uit acht mannen. Wij komen op de eerste zaterdag van de maand om 9:00 uur bij elkaar. Bij toerbeurt bereidt iemand het gebed voor door een thema te kiezen en een passend Bijbelgedeelte op te zoeken. Het gebedsuur begint met het lezen en het samen overdenken wat gelezen is. Daarna worden de gebedspunten die daaruit naar voren gekomen zijn, onderling verdeeld. Iedereen kan ook andere gebedspunten voorstellen die te maken hebben met zijn eigen leven of dat van gemeenteleden. Met behulp hiervan wordt een kringgebed gehouden.
Elke eerste donderdag van de maand (m.u.v. juli, augustus en september) is er van 10.00-12.00 uur koffiesoos in ons kerkgebouw. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee, iets lekkers, een praatje en (als je dat leuk vindt) een partijtje sjoelen. Ook kinderen en gasten, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren, zijn van harte welkom.

Ook op sportief gebied is er ruimte voor ontmoeting. Zin om mee te sporten?
Er zijn sportgroepen binnen de gemeente actief in nordic walking, mountainbiken en badminton.
Meer informatie over deze sportieve activiteiten vindt u hier.