Missie kinder- en jeugdwerk

Binnen De Brug dragen we kinderen en jongeren een warm hart toe. Boven al het jeugdwerk in en vanuit De Brug staat de volgende missie:

Als gemeente willen we onze kinderen, tieners en jongeren in ontmoeting brengen met God. We willen hen bekend maken met Hem en hen uitdagen de keus te maken om Hem te volgen. En als ze dat doen, willen we Zijn opdracht aan hen meegeven, namelijk het evangelie door te geven aan anderen in woord en daad.

Deze missie hebben we samengevat als:

Om de missie concreet te maken en de jeugd en de genoemde oneliner op elkaar te betrekken,
zijn de volgende achterliggende gedachten en randvoorwaarden geformuleerd:

  • De jeugd weet zich gezien, geborgen en geliefd in de kerk.IMG_1526
  • Kennen is een zaak van zowel het hoofd, het hart, als de handen.
  • De drie elementen uit de missie (Christus kennen, Hem volgen en Hem bekend maken) staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel; deze eenheid moet terug te zien zijn in de keuzes die we maken.
  • Relatie en relevantie zijn kernwoorden voor het jeugdwerk.
  • Het missionaire element (‘Hem bekend maken’) helpt om het jeugdwerk op deze punten scherp te houden.
  • We geloven in de capaciteit van jongeren en de gaven die zij van God gekregen hebben. Daarom willen we jongeren ook qua taak en verantwoordelijkheid een plek geven in de gemeente.
  • De jeugd heeft behoefte aan radicaliteit en duidelijkheid.

In al het kinder- en jeugdwerk werken we relationeel. We onderscheiden drie soorten relaties:

  1. Relaties tussen jongeren onderling
  2. Relaties tussen jongeren en leiders
  3. De relatie tussen de jongeren en God

In de basis werken we aan al deze relaties door de verschillende groepsactiviteiten zoals Bijbelklas, catechese en clubs. Daarnaast hebben we een pastoraal team dat jongeren opzoekt waar nodig. Kern is dat jongeren zich gezien en gekend weten! 

Ouders en jeugdleiders willen we ondersteunen in hun taak als opvoeders in het geloof. Dat doen we zowel vanuit de relatie als tijdens toerustingsmomenten.

Kinderwerk (0-12 jaar)

Het doel van het kinderwerk is op eigen wijze verwoord:

                      Jezus ontmoeten

                      Eer God!

                      Zorg voor elkaar!

                      Uit je geloof!

Ga in Jezus’ Spoor

Relaties staan centraal binnen het kinderwerk. Allereerst de relatie met God. De kinderen mogen Hem ontmoeten in de Bijbelklas en Hem leren kennen. Het zorgen voor elkaar, het uiten van je geloof en op die manier Jezus te volgen staat centraal.  Het kinderwerk wordt vormgegeven vanuit het kind (leefwereld, ontwikkeling, context). Het kinderwerk is daarom onderverdeeld in verschillende groepen.

Iedere week is er crèche voor de kinderen tot 4 jaar. Binnen de crèche vindt de peuterbijbelklas plaats; een les voor de kleinsten van onze gemeente. Iedere week zingen zij met elkaar, lezen een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje.

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er wekelijks Bijbelklas. Na het kinderpraatje en -lied verlaten de kinderen de kerkzaal. In de Bijbelklas gaan we dit jaar voor het eerst werken met de methode Bijbel Basics van het NBG. Met deze methode krijgen de kinderen de meest essentiële Bijbelverhalen te horen en worden deze verhalen op een afwisselende manier verwerkt.

Ook de kinderen van groep 3 en 4 hebben iedere week Bijbelklas. Net als groep 1-2 verlaten zij na het kinderpraatje en -lied de kerk samen met hun leiding. Ook in deze Bijbelklas gaan we dit jaar voor het eerst werken met de methode Bijbel Basics van het NBG.

Eén keer per twee weken is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 5 en 6. Op deze manier zijn de kinderen af en toe in de kerk, maar hebben ook nog hun eigen plek om God te ontmoeten. Net als bij de andere Bijbelklassen gaan we ook hier dit jaar voor het eerst werken met de methode Bijbel Basics.

De oudste kinderen van de basisschool, groep 7 en 8, zijn welkom op kinderclub FROG. Een leuke en gezellig kinderclub op de vrijdagavond. FROG is 1 keer per twee weken. Als de kinderen worden uitgenodigd zal de locatie ook bekend gemaakt worden. Op een avond van FROG is er tijd om elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en met elkaar op speelse wijze een thema te behandelen.

Jeugdwerk (12-25 jaar)

De catechese vindt plaats op maandagavond in de zalen van ons kerkgebouw De Brug.

Alle jongeren uit klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom op de catechese! De catechese is van 19:00 tot 20:00 uur.  De jongeren starten de catechese gezamenlijk. Onder leiding van een spreker zal het thema van de avond geïntroduceerd worden. De thema’s behandelen we in blokken van 2 avonden; inleiding op het thema, vervolgens gaan we er mee aan de slag en een terugkoppeling daarvan. De grote groep gaat elke avond uit elkaar in twee of drie kleinere groepen. (Catecheten Susan Schurink, Rick Odink en Christien de Ruyter).

De jongeren van klas 5 en hoger (inclusief vervolgopleidingen en werkenden) worden van 20.00 tot 21.00 uur verwacht. Tijdens deze catechese zullen met name actuele thema’s uit kerk en samenleving en geloofsleven in Bijbels licht worden besproken. (Catecheet: ds. C.T. de Groot)

Ben je enthousiast over het volgen van Jezus en wil je daarvan getuigen voor God en zijn gemeente dan is de belijdeniscatechisatie voor jou. Samen met de rest van de groep, bereid je je hierin voor op het doen van belijdenis. De belijdenis catechese vindt in principe op maandagavond van 21.00 tot 22.00 uur plaats, maar kan in overleg met de catechisanten ook naar een andere avond worden verplaatst. (catecheet: ds. C.T. de Groot).

Zit jij in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs?

Dan ben je van harte welkom! Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid en ontmoeting. En gaan we samen op ontdekkingstocht naar het Christelijk geloof. De club is één keer per twee weken op zondagavond.

Tieners tussen de 14 en 16 jaar ontmoeten elkaar bij tienerclub Unlimited. Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid en ontmoeting. Ook denken we samen na over allerlei thema’s die je in je leven kunt tegenkomen en hopen we dat je gaat ervaren dat een leven met God de vrijheid geeft om te zijn wie je bent! Unlimited is één keer per twee weken op zondagavond.

Jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom bij Keystone!

Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid en ontmoeting. Ook denken we samen na over allerlei thema’s die je in je leven kunt tegenkomen. Daarbij wordt je aangemoedigd om je relatie met God te verdiepen.

Verdeeld over het hele jaar zijn er diverse activiteiten, zowel sportief als inhoudelijk voor tieners en jongeren. De organisatie van deze activiteiten (sportavonden, thema-avonden, uitstapjes e.d.) ligt in handen van een groep jongeren in de jeugdcommissie. Zij zullen deze activiteiten ook onder de aandacht brengen onder nieuws of actueel.

Klik hier om te zien welke gave bijeenkomsten en activiteiten er tijdens het seizoen 2020-2021 zijn.

Houd ook de website in de gaten.

Door de corona-maatregelen kan het kamp dit jaar helaas niet doorgaan. 

 

Het hoogtepunt van het jongerenseizoen is natuurlijk het kamp! Een weekend vol met gezelligheid, weinig slapen, gekkigheid, sport en spel, ontspanning en inspanning en natuurlijk ontmoeting met elkaar en met God. Ook in 2021 willen we er weer een feest van maken en natuurlijk hopen we dat ook JIJ meegaat! Schrijf de datum alvast in je agenda: 25, 26 en 27 juni.