Missie kinder- en jeugdwerk

Binnen De Brug dragen we kinderen en jongeren een warm hart toe. Boven al het jeugdwerk in en vanuit De Brug staat de volgende missie:

Als gemeente willen we onze kinderen, tieners en jongeren in ontmoeting brengen met God. We willen hen bekend maken met Hem en hen uitdagen de keus te maken om Hem te volgen. En als ze dat doen, willen we Zijn opdracht aan hen meegeven, namelijk het evangelie door te geven aan anderen in woord en daad.

Deze missie hebben we samengevat als:

Om de missie concreet te maken en de jeugd en de genoemde oneliner op elkaar te betrekken,
zijn de volgende achterliggende gedachten en randvoorwaarden geformuleerd:

  • De jeugd weet zich gezien, geborgen en geliefd in de kerk.IMG_1526
  • Kennen is een zaak van zowel het hoofd, het hart, als de handen.
  • De drie elementen uit de missie (Christus kennen, Hem volgen en Hem bekend maken) staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel; deze eenheid moet terug te zien zijn in de keuzes die we maken.
  • Relatie en relevantie zijn kernwoorden voor het jeugdwerk.
  • Het missionaire element (‘Hem bekend maken’) helpt om het jeugdwerk op deze punten scherp te houden.
  • We geloven in de capaciteit van jongeren en de gaven die zij van God gekregen hebben. Daarom willen we jongeren ook qua taak en verantwoordelijkheid een plek geven in de gemeente.
  • De jeugd heeft behoefte aan radicaliteit en duidelijkheid.

In al het kinder- en jeugdwerk werken we relationeel. We onderscheiden drie soorten relaties:

  1. Relaties tussen jongeren onderling
  2. Relaties tussen jongeren en leiders
  3. De relatie tussen de jongeren en God

In de basis werken we aan al deze relaties door de verschillende groepsactiviteiten zoals Bijbelklas, catechese en clubs. Daarnaast hebben we een pastoraal team dat jongeren opzoekt waar nodig. Kern is dat jongeren zich gezien en gekend weten! 

Ouders en jeugdleiders willen we ondersteunen in hun taak als opvoeders in het geloof. Dat doen we zowel vanuit de relatie als tijdens toerustingsmomenten.

Kinderwerk (0-12 jaar)

Het doel van het kinderwerk is op eigen wijze verwoord:

                      Jezus ontmoeten

                      Eer God!

                      Zorg voor elkaar!

                      Uit je geloof!

Ga in Jezus’ Spoor

Relaties staan centraal binnen het kinderwerk. Allereerst de relatie met God. De kinderen mogen Hem ontmoeten in de Bijbelklas en Hem leren kennen. Het zorgen voor elkaar, het uiten van je geloof en op die manier Jezus te volgen staat centraal.  Het kinderwerk wordt vormgegeven vanuit het kind (leefwereld, ontwikkeling, context). Het kinderwerk is daarom onderverdeeld in verschillende groepen.

Tijdens de ochtenddienst is er crèche. Om de beurt  passen een paar moeders, vaders of oudere jeugd op de allerkleinsten van de gemeente, 0 t/m 3 jaar.

Contactpersonen: Frank en Krista van Zuijlen
email: creche@debrugnunspeet.nl

Datum:        iedere week

Tijd:              tijdens de kerkdienst

Plaats:          crècheruimte

Binnen de crèche vindt de peuterbijbelklas van +/- 15 minuten plaats; een les voor de kleinsten van onze gemeente. Iedere week zingen zij met elkaar, lezen een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje. Daarnaast is er ruimte om te spelen.

Leeftijdsgroep: voor de kinderen van ongeveer 0 tot 4 jaar

Datum:        iedere week

Tijd:              tijdens de kerkdienst

Plaats:          crècheruimte

Voor alle kinderen van groep 1 en 2 is er iedere week Bijbelklas. In de Bijbelklas werken we met de methode Bijbel Basics van het NBG. Met deze methode krijgen de kinderen de meest essentiële Bijbelverhalen te horen en worden deze verhalen op een afwisselende manier verwerkt.

Leeftijdsgroep:      4/5 jaar, groep 1 en 2 basisschool

Datum:                  iedere week

Tijd:                        tijdens de kerkdienst

Plaats:                    jeugdhonk

Iedere week is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 3 en 4.
Ook in deze Bijbelklas werken we met de methode Bijbel Basics van het NBG.

Leeftijdsgroep:      6 / 7 jaar, groep 3 en 4 basisschool

Datum:                  iedere week

Tijd:                        tijdens de kerkdienst

Plaats:                    basisschool De Bron

Om de week is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 5 en 6. Net als bij de andere Bijbelklassen werken we hier met de methode Bijbel Basics.

Leeftijdsgroep:      8 / 9 jaar, groep 5 en 6 basisschool

Datum:                  om de week

Tijd:                        tijdens de kerkdienst

Plaats:                    basisschool De Bron

Kinderclub waarin Jezus ontmoeten, God eren, Jezus volgen en getuigen van je geloof centraal staat. Er wordt gewerkt met het ‘Parel’ lesprogramma van stichting Timotheüs. Op een avond van FROG is er tijd om elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en met elkaar op speelse wijze een thema te behandelen.

Leeftijdsgroep:      10 / 11 jaar, groep 7 en 8 basisschool

Data:                     zie het club- en activiteitenrooster op de website.

Tijd:                        19.00 - 20.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur

Plaats:                    het jeugdhonk

Jeugdwerk (12-25 jaar)

Het hart van het jeugdwerk 12+  is Heartbeat.
Bij Heartbeat komen tieners samen om elkaar te ontmoeten, God te leren kennen en samen lol te hebben.

Per maand zijn er 3 inhoudelijke momenten (2 keer op zondagavond, 1 keer op zondagmiddag) en is er 1 recreatieve activiteit (3e weekend van de maand op vrijdagavond).
De gemeente is op allerlei manieren betrokken, zodat het jeugdwerk echt verweven zit in de gemeente. Er zijn gastgezinnen waar de tieners 1 keer per maand eten, mensen die bidden voor het jeugdwerk, jeugdleiders, mensen die drinken regelen, mensen die avonden voorbereiden, enzovoorts.

Heartbeat is ontstaan vanuit een verlangen om de jeugdwerk-activiteiten meer met elkaar in lijn te brengen. Hiermee is catechisatie en club, zoals dat vroeger bestond, opgegaan in Heartbeat. De start is in september 2021.

De naam Heartbeat is door een van de tieners bedacht, met als achtergrond: ‘Van samen leuke dingen doen gaat je hart sneller kloppen en van God gaat je hart ook sneller kloppen!’

Dat is het verlangen dat we hebben voor Heartbeat en de tieners.
Voel je welkom om langs te komen! Neem gerust even contact op.
Het rooster is op de website van de Brug te vinden.

Coördinatoren: Hermen Bollemaat  en Henrieke de Jonge
of mail naar jeugd@debrugnunspeet.nl

Datum:        vanaf september 2021

Tijd:              zondagmiddag, zondagavond, vrijdagavond

Ben je enthousiast over het volgen van Jezus en wil je daarvan getuigen voor God en zijn gemeente dan is de belijdeniscatechisatie voor jou. Samen met de rest van de groep, bereid je je hierin voor op het doen van belijdenis. De belijdenis catechese vindt in principe op maandagavond van 21.00 tot 22.00 uur plaats, maar kan in overleg met de catechisanten ook naar een andere avond worden verplaatst.

Catecheet: dominee C.T. de Groot

Datum/tijd: maandagavond van 21 tot 22 uur

Plaats:          in de kerk

Het jeugdwerk in onze gemeente is opgebouwd vanuit het jeugdpastoraat met als doel om te zien naar alle jongeren in de gemeente. In de basis zullen binnen het kinderwerk en Hartbeat een groot deel van de jongeren in beeld zijn, dit noemen we het basis pastoraat. Een groot deel van de kinderen en jongeren zijn in beeld bij de jeugdleiders. De bijbelklas- en jeugdleiders zien de jongeren en ook hebben een aantal jongeren een co-piloot.

Als vangnet achter dit basis pastoraat, is er een team van jeugdpastorale werkers actief, het JPW-team. Voor vragen over het jeugdpastoraat kun je contact op nemen met Christien de Ruyter.

Verdeeld over het hele jaar zijn er diverse activiteiten, zowel sportief als inhoudelijk voor tieners en jongeren. De organisatie van deze activiteiten (sportavonden, thema-avonden, uitstapjes e.d.) ligt in handen van een groep jongeren in de jeugdcommissie. Zij zullen deze activiteiten ook onder de aandacht brengen onder nieuws of actueel.

Klik hier om te zien welke gave bijeenkomsten en activiteiten er tijdens het seizoen 2020-2021 zijn.

Houd ook de website in de gaten.

Door de corona-maatregelen kan het kamp dit jaar helaas niet doorgaan. 

 

Het hoogtepunt van het jongerenseizoen is natuurlijk het kamp! Een weekend vol met gezelligheid, weinig slapen, gekkigheid, sport en spel, ontspanning en inspanning en natuurlijk ontmoeting met elkaar en met God. Ook in 2021 willen we er weer een feest van maken en natuurlijk hopen we dat ook JIJ meegaat! Schrijf de datum alvast in je agenda: 25, 26 en 27 juni.