ONZE DIENSTEN

U kunt onze diensten bezoeken in ons kerkgebouw de Brug aan de meester Drostweg 10. U kunt ook meekijken via stream.
Meer informatie hierover vindt u bij het tabblad 'kijken en luisteren'.

Wie er in de dienst voorgaat en eventuele bijzonderheden bij de diensten vind je in onze planning van de diensten (klik op de juiste maand van de agenda).

 

Wat kun je verwachten in onze diensten?

Welkom
Bij binnenkomst staan twee mensen die je welkom heten. Ze wijzen je graag de weg en als je vragen hebt, kun je die aan hen stellen. De gehele dienst is te volgen op de beamer: de te zingen liederen, het Bijbelgedeelte dat we lezen en meestal ook een presentatie ter ondersteuning van de preek.

Lezen & Verkondiging
In de dienst staat de verkondiging van Gods Woord centraal. We lezen samen uit de Bijbel. De predikant legt het gelezen gedeelte uit in de preek en wijst ons er op wat we er van kunnen leren en hoe we het in de praktijk kunnen brengen.

Bidden
We zijn in ons leven afhankelijk van God. In ons gebed leggen we daarom onze eigen moeiten en die van anderen in onze omgeving en wereldwijd bij God neer. We danken Hem voor alle zegeningen die we mogen ervaren.

Kinderen
Tijdens de dienst is er crèche voor de kinderen tot 4 jaar. De kinderen van de basisschool (groep 1 tot 4 of 6) gaan in de loop van de dienst naar de Bijbelklas. Meer informatie over het kinder- en jeugdwerk vind je op deze pagina..

Zingen & muziek
Tijdens elke dienst zingen we samen. We gebruiken daarvoor verschillende liedbundels, zoals Psalmen, Gezangen, Opwekkingsliederen of het nieuwe Liedboek. De liederen worden geprojecteerd op het scherm. We zingen met een combo en piano afgewisseld met orgel.

Geven
We geloven dat alles wat we hebben ons door de Here God is gegeven. We delen daarvan graag uit aan wie het nodig heeft. Elke dienst houden we daarom een tweetal collectes welke bestemd zijn voor verschillende goede doelen of ter dekking van de onkosten van de kerk. Soms wordt er ingespeeld op een actuele situatie. Bij ons is het ook mogelijk met je smartphone mee te doen met de collecte. Klik hier voor meer informatie over digitaal collecteren.

Heilig Avondmaal
Eén maal per twee maanden vieren we het Heilig Avondmaal. Hiermee gedenken we het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Gasten die belijdend lid zijn van een gemeente en daar gerechtigd zijn deel te nemen aan het avondmaal zijn ook bij ons van harte welkom aan de tafel van de Heer. Tijdens de viering staan ouderlingen en diakenen klaar met schalen met brood en bekertjes druivensap. Om de beurt komen we per rij naar voren om deze in ontvangst te nemen. Hierbij worden meestal enkele liederen gezongen.

Zegen
Aan het eind van de dienst krijg je de zegen mee. De Here God belooft in de Bijbel dat Hij altijd bij ons wil zijn. De dominee spreekt die belofte van God uit aan het eind van elke dienst. Heb je na de dienst vragen, wil je een persoonlijk gesprek of met iemand bidden, dan zijn er mensen van het gebedsteam beschikbaar. Zij zijn te vinden in de hal en zijn herkenbaar aan hun badge.

Na de dienst
Elke zondag drinken we samen koffie of thee na de dienst. Ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd. Voor de kinderen is er limonade met wat lekkers.

Online
De diensten zijn ook online te volgen, live of op een later tijdstip.