ONZE DIENSTEN

Onze zondagse diensten moeten we als gevolg van de maatregelen tegen het Corona virus anders inrichten. Er wordt om 10 uur een dienst in onze eigen kerk gehouden waarin alleen predikant, dienstdoende ouderlingen, de band en de beeld- en geluidmedewerkers aanwezig zullen zijn. Via internet kunt u deze dienst live volgen of later terugkijken. Ga hiervoor naar de pagina "Kijken en luisteren"

In verband met de geplande verbouwing van het kerkgebouw houden we elke zondag één dienst. In de regel wordt deze gehouden om 10.00 uur maar in enkele gevallen kan dit om 14.00 uur zijn. Houd daarvoor de planning van de diensten op de website in de gaten.

De diensten worden gehouden in ons kerkgebouw De Brug aan de Meester Drostweg 10 in Nunspeet. Een routebeschrijving is hier te vinden.
In de loop van 2020 zullen we in verband met de verbouwing tijdelijk uitwijken naar een ander kerkgebouw. Informatie hierover volgt later.

Wie er in de dienst voorgaat en eventuele bijzonderheden bij de diensten vind je in onze planning van de diensten.

Wat kun je verwachten in onze diensten?

Welkom
Bij binnenkomst staan twee mensen die je welkom heten. Ze wijzen je graag de weg en als je vragen hebt, kun je die aan hen stellen. De gehele dienst is te volgen op de beamer: de te zingen liederen, het Bijbelgedeelte dat we lezen en meestal ook een presentatie ter ondersteuning van de preek.

Lezen & Verkondiging
In de dienst staat de verkondiging van Gods Woord centraal. We lezen samen uit de Bijbel. De predikant legt het gelezen gedeelte uit in de preek en wijst ons er op wat we er van kunnen leren en hoe we het in de praktijk kunnen brengen.

Bidden
We zijn in ons leven afhankelijk van God. In ons gebed leggen we daarom onze eigen moeiten en die van anderen in onze omgeving en wereldwijd bij God neer. We danken Hem voor alle zegeningen die we mogen ervaren.

Kinderen
Tijdens de dienst is er crèche voor de kinderen tot 4 jaar. De kinderen van de basisschool (groep 1 tot 4 of 6) gaan in de loop van de dienst naar de Bijbelklas. Meer informatie over het kinder- en jeugdwerk vind je hier.

Zingen & muziek
Tijdens elke dienst zingen we samen. We gebruiken daarvoor verschillende liedbundels, zoals Psalmen, Gezangen, Opwekkingsliederen of het nieuwe Liedboek. De liederen worden geprojecteerd op het scherm. ’s Ochtends zingen we met een combo en piano afgewisseld met orgel. ’s Middags meestal alleen met orgel.

Geven
We geloven dat alles wat we hebben ons door de Here God is gegeven. We delen daarvan graag uit aan wie het nodig heeft. Elke dienst houden we daarom een tweetal collectes welke bestemd zijn voor verschillende goede doelen of ter dekking van de onkosten van de kerk. Soms wordt er ingespeeld op een actuele situatie. Bij ons is het ook mogelijk met je smartphone mee te doen met de collecte. Klik hier voor meer informatie over digitaal collecteren.

Heilig Avondmaal
Eén maal per twee maanden vieren we het Heilig Avondmaal. Hiermee gedenken we het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Gasten die belijdend lid zijn van een gemeente en daar gerechtigd zijn deel te nemen aan het avondmaal zijn ook bij ons van harte welkom aan de tafel van de Heer. Tijdens de viering worden brood en beker doorgegeven door de rijen.

Zegen
Aan het eind van de dienst krijg je de zegen mee. De Here God belooft in de Bijbel dat Hij altijd bij ons wil zijn. De dominee spreekt die belofte van God uit aan het eind van elke dienst. Heb je na de dienst vragen, wil je een persoonlijk gesprek of met iemand bidden, dan zijn er mensen van het gebedsteam beschikbaar. Zij zijn te vinden in de hal en zijn herkenbaar aan hun badge.

Elke zondag drinken we samen koffie of thee na de dienst. Ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd. Voor de kinderen is er limonade met wat lekkers.

De diensten zijn ook online te volgen, live of op een later tijdstip.Dit kan dat met beeld en geluid.