Wij hebben de Bijbel gekregen als kostbaar geschenk. De Heer Jezus wil dat ervan wordt uitgedeeld in de wereld zodat alle mensen Gods goede nieuws te horen krijgen. Als De Brug willen we hier gevolg aan geven, zowel in onze directe omgeving als wereldwijd. Dit doen we niet alleen door de boodschap door te geven aan anderen maar ook door een naaste te zijn voor mensen die dat nodig hebben. Wij ondernemen hiertoe zelf meerdere activiteiten of zijn betrokken bij lokale en landelijke initiatieven op dit gebied.

Zending Zuid Afrika

Onze gemeente steunt het zendingswerk dat in de provincie KwaZulu-Natal in Zuid Afrika wordt gedaan door de zendende kerk te Kampen, samen met enkele zusterkerken. Sinds de start van het werk in 1958 zijn er een viertal zelfstandige gemeenten en een zevental niet-zelfstandige gemeenten ontstaan met zondagsscholen, een zendingspost en een medische kliniek.

Zending Soemba

Met het kerkgenootschap op Oost-Soemba hebben de Nederlands Gereformeerde Kerken al vele jaren een band. De contacten tussen deze beide kerkgenootschappen lopen via de vereniging Steun Oost-Soemba (S.O.S.). De hulp van de Nederlands Gereformeerde Kerken naar het kerkgenootschap op Oost-Soemba betreft enerzijds ondersteuning van de (opleiding voor) de evangelieprediking en anderzijds materiële ondersteuning.

FELiRe

De letters FELiRe staan voor de Spaanse woorden Fundación Editorial de Literatura Reformada (Uitgeverij van Gereformeerde Literatuur). Het doel van FELiRe is het uitgeven en verspreiden van goede geestelijke lectuur om kerkelijke werkers in Latijns Amerika (zoals voorgangers) te helpen bij hun werk in het koninkrijk van God.

Oekraïne Zending

Oekraïne Zending is het regionale samenwerkingsverband van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) uit de provincies Gelderland en Flevoland rond zendingsprojecten in Oekraïne. Er wordt hulp verleend bij het kerkelijk opbouwwerk van de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC) en bij het ondersteunen van hun missionaire werk. 2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken en organisaties in Oekraïne die daar volop mee bezig zijn, in woord en daad. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

Voedselhulp Nunspeet

Voedselhulp Nunspeet is er voor mensen die door omstandigheden onvoldoende geld overhouden om zichzelf en hun gezin te voorzien van de dagelijkse benodigdheden. We bieden ondersteuning door levensmiddelen te geven aan ieder die dit nodig heeft, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Via beamer en mededelingenblad wordt iedere maand opgeroepen om bepaalde producten mee te nemen naar de kerk. Elke eerste en tweede zondag van de maand staan er in de hal kratten klaar om de producten in te doen.

De komende maanden worden de volgende producten ingezameld:

augustus: houdbare melk
september: ontbijtproducten (beschuit, cruesli, muesli, crackers, ontbijtkoek)
oktober: rookworsten
november: zoet broodbeleg (hagelslag, vlokken)
december: thee

Stichting Diaconea

Sinds 1998 is Diaconea actief in onze gemeente. Zij onderhoudt contacten in Hongarije en Oekraïne. In Oekraïne zijn inmiddels contacten opgebouwd met minstens zeven predikanten die in dienst zijn van de Hongaars Gereformeerde Kerk. De belangrijkste doelen van deze contacten zijn:

Diaconale ondersteuning op financieel en materieel gebied aan deze gemeenten en hun predikanten.
Gemeenteopbouwwerk en jeugdwerk ondersteunen binnen deze kerken.

De stichting probeert dit onder meer te bereiken via:

Het twee keer per jaar organiseren van een bemoedigingsreis, waarbij gemeenteleden mee kunnen reizen.
Het organiseren van diaconale zendingsreizen voor jongeren.
Concrete noodhulp bieden (o.a. de jaarlijkse actie Kerstgroet en het inzamelen van hulpgoederen).
Financiële middelen verkrijgen.
Het stimuleren van kleine startende bedrijfjes van christenen om de economie te ontwikkelen in Oekraïne (micro- krediet).

Stichting Krusha

Jan en Barta Boonen zijn de oprichters van Stichting “Krusha”. Doel van deze stichting is: Het verlenen van humanitaire hulp vanuit een christelijke visie om het welzijn van kinderen en hun omgeving, waar ook ter wereld, te verbeteren. Stichting “Krusha” werkt samen met Stichting GAiN (Global Aid Network) te Doorn. Stichting GAiN is een wereldwijde hulporganisatie die evangelie en (nood)hulp combineert. Jan is sinds 8 oktober 2013 als medewerker verbonden aan GAiN en Barta als vrijwilligster. Jan is projectleider/landencoördinator voor Oekraïne. Hij houdt zich bezig met het inzamelen van hulpgoederen, het afstemmen van de levering van hulpgoederen, initiëren van hulpreizen, fondswerving, netwerken, overleg houden met andere instanties en personen die al in Oekraïne werkzaam zijn.

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Sinds december 2022 verblijven er Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in de gemeente Nunspeet. Eerst hadden ze hun onderkomen in Vierhouten en sinds december 2023 verblijven ze in Nunspeet. Op deze locatie kunnen 80 jongens en 20 meisjes geplaatst worden.
Vanaf het begin heeft een aantal gemeenteleden van De Brug zich, onder de vlag van Present, actief ingezet voor deze jongeren.
Dit gebeurt door taallessen te geven aan hen die nog niet op school geplaatst kunnen worden, een wekelijkse spelletjesavond (donderdag van 19.00-21.00 uur), begeleiden naar maatschappelijke activiteiten, samen deelnemen aan het jaarlijkse beachvolleybal evenement en samen de avondvierdaagse lopen.
Dit alles wordt door de jongeren zeer gewaardeerd!
Door deze aandacht maken we even het verschil en voelen de AMV-ers zich gezien!

Vakantiebijbelweek

In samenwerking met meerdere kerken in Nunspeet wordt elke laatste week van de zomervakantie op vier plaatsen in Nunspeet de Vakantiebijbelweek georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij doen dit in De Brug. De VBW wordt afgesloten op zondag met een middagdienst in De Brug.

Radio-uitzendingen

Een twaalftal zondagen per jaar verzorgt een aantal gemeenteleden via Radio Nunspeet een radio-uitzending tussen 09.00 en 12.00 uur. Tevens beschikt onze kerk over zendtijd op vier dinsdagavonden. Het is vooral de bedoeling niet- en randkerkelijken zo met het Evangelie in aanraking te brengen.