Missie kinder- en jeugdwerk

Binnen De Brug dragen we kinderen en jongeren een warm hart toe. Boven al het jeugdwerk in en vanuit De Brug staat de volgende missie:

Als gemeente willen we onze kinderen, tieners en jongeren in ontmoeting brengen met God. We willen hen bekend maken met Hem en hen uitdagen de keus te maken om Hem te volgen. En als ze dat doen, willen we Zijn opdracht aan hen meegeven, namelijk het evangelie door te geven aan anderen in woord en daad.

Deze missie hebben we samengevat als:

Kinderwerk (0-12 jaar)

Jeugdwerk (12-25 jaar)