HOU VAST

zo luidt het jaarthema voor het kerkelijk seizoen 2020-2021.

Waar en bij wie vinden we houvast? Hoe houden we, nu het kerkelijk leven zo is anders is dan het was, elkaar vast?

En heel mooi: God houdt ons vast!

Psalm 78 zingt: Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, Uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid. (vs.9b berijmd).

Vanwege de beperkingen door de corona maatregelen zullen dit jaar een aantal kleinschalige activiteiten rond het thema worden georganiseerd.

Enkele gemeenteleden is gevraagd iets te organiseren. Zij bepalen zelf de plaats en het aantal deelnemers. Alles zal in lijn geschieden met de richtlijnen van de overheid die op dat moment gelden. De activiteiten zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten en bevatten een brede waaier van samen creatief en sportief bezig zijn tot en met het samen kijken naar een film of het lezen van de Schriften. De activiteiten zullen plaats vinden van augustus tot en met december. Grijp je kans en hou vast!

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.