ONT-MOETEN

zo luidt het jaarthema voor het kerkelijk seizoen 2021-2022.

Dit thema kent verschillende dimensies. We richten onze blik naar buiten en denken na over ontmoetingen met hen die de Heer nog niet of niet meer kennen. Voor hen en voor onszelf is de kern van het evangelie dat er niks moet! Genade is ‘ont-moeten’.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Tenslotte willen we ook graag onderlinge ontmoetingen binnen de gemeente stimuleren. Daar hebben we, na alle beperkingen die Covid-19 met zich meebracht, hoop ik weer behoefte aan!

De verschillende aspecten van het jaarthema zullen in  een aantal kerk kerkdiensten aan de orde komen. Daarnaast zijn er rondom het thema ‘ont-moeten’ diverse speciale activiteiten en bijeenkomsten gepland. In de folder staan die alle beschreven.

Voor de organisatoren is het belangrijk dat, wanneer u of jij mee wilt doen, er een aanmelding plaatsvindt. Dit kan via het mailadres jaarthema@debrugnunspeet.nl Voel je vrij om ook mensen van buiten onze gemeente uit te nodigen! In de folder is verder ook informatie te vinden over alle bestaande activiteiten zoals Bijbel- en gesprekskringen, gebedskringen en het jeugdwerk.

Ons gebed is dat we (opnieuw) mogen ervaren hoe goed en speciaal het is dat God ons wil ontmoeten, elkaar te ontmoeten en hen die op zoek zijn naar God te ontmoeten.

Voor het downloaden van de vernieuwde activiteitenfolder:  KLIK HIER.

 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug,
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’.

-Refrein-
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

-Refrein-

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

-Refrein-