'Dien de ander', zo luidt het jaarthema voor het kerkelijk seizoen 2018-2019.

De kerkenraad denkt elk jaar na over wat goed gaat in de gemeente en over wat beter zou kunnen.
In die evaluatie wordt de drieslag ‘boven, binnen, buiten’ gehanteerd. Unaniem waren de leden van de kerkenraad het erover eens dat het goed is om nu aandacht te besteden aan ‘buiten’. Dat wil zeggen aan de missionaire en diaconale opdracht van de gemeente.

Het thema zelf  is ontleend aan Opwekking 705. Dit lied werd geschreven naar aanleiding van Jezus ‘speciale actie’ waarbij Hij de voeten van Zijn leerlingen wast (Joh.13). Jezus roept Zijn leerlingen op Hem daarin na te volgen. De dichter van Opwekking 705 balt één en ander samen in een prachtige en krachtige zin:  ‘Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen’.

Het thema ‘Dien de ander’ zal in kerkdiensten en op wijkavonden concreet aandacht krijgen. Maar door het jaar heen ook op andere manieren. Op deze pagina  en in het hieronder opgenomen activiteitenboekje is te lezen wat speciaal in het kader van het jaarthema wordt georganiseerd.

We gaan samen niet alleen nadenken, maar ook concreet dingen doen! Bij de activiteiten die in het kader van het jaarthema worden georganiseerd zijn ook niet-leden (buren, vrienden, collega’s etc.) van harte welkom. Dus voel je vrij anderen mee te nemen! Voor de organisatoren is het belangrijk dat, wanneer u of jij mee wilt doen, er een aanmelding plaatsvindt.

Activiteitenboekje 2018

 

‘Dien de ander’ …. Metterdaad !

In het kader van het jaarthema ‘Dien de Ander’ is het goed om ook daadwerkelijk de handen uit onze mouwen te steken en in een dienende activiteit voor een ander aan de slag te gaan. Hiermee kunnen we laten zien dat wat we met de mond belijden ook METTERDAAD in de praktijk brengen.
We hebben met het oog daarop een aantal activiteiten in beeld gebracht, waaraan u als gemeenteleden kunt deelnemen, met genoeg keuze voor iedereen. En het kost u naar verhouding maar weinig tijd, terwijl u er veel dankbaarheid voor terugkrijgt.
Hieronder volgen een aantal activiteiten waarvoor u zich op kunt geven bij Ruud Kok zodat e.e.a. goed gecoördineerd kan worden:

Staatsbosbeheer
Het meehelpen in de bossen bij allerlei snoei- en opruimwerkzaamheden o.l.v. een medewerker van Staatsbosbeheer. De bosprojecten in boswachterij Nunspeet worden uitgevoerd van half september tot half oktober 2018 (na aanmelding volgt indeling op locaties).

Landelijke Opschoondag zaterdag 23 maart 2019
Eveneens een bekend project dat ieder jaar in het voorjaar plaatsvindt. Iedereen die zijn of haar steentje wil bijdragen aan een schoner Nederland kan samen met buurtgenoten de eigen woon/werk omgeving met bezem, hark of stoffer en blik te lijf te gaan. Een mooie gelegenheid voor ons als gemeenteleden om met buurtgenoten in contact te komen en te laten zien dat zorg voor het milieu én praktisch christen-zijn hand in hand gaan.

Stichting Present
Een inmiddels niet meer onbekende stichting die activiteiten ontwikkelt om daadwerkelijke veelal praktische hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die dat vanuit hun sociaal-economische situatie zelf niet (meer) kunnen en door Stichting Present zijn geselecteerd om hulp en ondersteuning aan te verlenen. Dit kunnen praktisch ingestelde klussen zijn als opschoon- en snoeiwerkzaamheden in de tuin en rond het huis en kleine opknapklusje in huis, maar ook allerlei sociale activiteiten met bv. bewoners van een Philadelphia tehuis.

Meer informatie over de activiteiten en data volgt in de activiteitenagenda, de nieuwsberichten en de mededelingen.

Priester zijn in Nunspeet

Waarom stilstaan bij het thema 'dien de ander'?
In het kader van het jaarthema 'dien de ander' komen hopelijk veel gemeenteleden in actie bij allerlei praktische activiteiten die worden georganiseerd. Ondertussen gaan broeders en zusters ook gewoon door met waar ze al mee bezig waren zoals vluchtelingenwerk, klussen in het kader van Present, wandelen met ouderen enz. Dat is terecht want dienen is vooral een kwestie van doen. Maar het is goed om naast actief te zijn ook regelmatig stil te staan en je af te vragen
- is 'dienen van de ander' voor mij pas geslaagd als de ander tot geloof komt?
- kan ik bidden voor de ander ook als die niet gelooft in God?
- zoek ik door mijn dienen van de ander werkelijk het goede voor hem of haar?
- denk ik bij dienen ook aan het bijdragen aan rust en veiligheid en samenhang in een buurt?
- zie ik dienen in vrijwilligerswerk als iets wat ik er een aantal uren per week bij doe?

Wie kunnen mee doen aan dat 'stilstaan'?
Iedereen (ook jeugd) kan mee doen: .
- als je een 'doener' bent die ook wil nadenken met anderen
- als je een 'denker' bent die graag mee wil denken met doeners
- als je vindt dat we als kerk te weinig missionair zijn
- als je moe bent van al dat gepraat over onze roeping tot evangeliseren
- als je al heel dienend bezig bent en daarover graag wilt vertellen

Wat gaat 'stilstaan' inhouden?
We organiseren vier avonden waarin het zowel over boeken, als over praktijkvoorbeelden, als over ons zelf gaat.
Bij praktijk denken we aan projecten vanuit kerken: het project 'Staartlicht'van de Gkv Dordrecht, wijkcentrum “Hart voor Vathorst” in Amersfoort. Maar ook aan wijkontmoetingscentra als de Binnenhof in Nunspeet en de Veluwse Heuvel (in oprichting) aan de Harderwijkerweg. Ook zijn belangrijk de individuele ervaringen van gemeenteleden van De Brug.

Data
15 oktober: hoe kijk ik naar de ander
1 november: wat houdt voor mij dienen in
20 november: hoe bid ik voor en met de ander
12 december: hoe zie ik Gods toekomst
Alle avonden beginnen om 20.00 uur

Aanmelden?
Graag! Je kunt je aanmelden bij Harry Tijssen of Hermen Bollemaat.

Struikelblokken, moeilijke Bijbelse thema's

God vraagt ons Hem lief te hebben met heel ons leven, ook met ons verstand. Wie nadenkt over God en het leven, stuit meer dan eens op moeilijke dingen. Zowel in de bijbel als in het leven zelf. Elk jaar denken we samen na over een paar van die ‘struikelblokken’. Er kan per avond worden ingetekend.

Data:
• 08 januari:    God en Allah (is Allah dezelfde als God?)                                 ds. C.T. de Groot
• 22 januari:    God en Zijn verborgen aanwezigheid (Die ver is, is nabij…)    ds. J.C. Schaeffer
• 05 februari: God en het lijden                                                                            ds. C.T. de Groot
• 19 februari:  God en Zijn leiding in ons leven                                                  ds. C.T. de Groot

Plaats: De Brug (20:00 - 22:00 uur)
Opgeven bij: ds. C.T. (Kees) de Groot

Boekbespreking: Vreemdelingen en priesters

In het kader van jaarthema ‘Dien de ander’, zal gedurende vier avonden het boek Vreemdelingen en priesters worden besproken.
De ondertitel luidt Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Het is geschreven door Stefan Paas. Hij werkte als gemeentestichter/evangelist in Amsterdam en is momenteel hoogleraar aan de TUK en de VU, alwaar hij missiologie doceert. Vanuit de praktijk en theoretische doordenking laat hij de lezer nadenken over hoe de kerk en haar leden ‘niet-gelovigen’ kunnen bereiken en ook over wat de kernen van gemeente-zijn zouden moeten zijn.
De term ‘vreemdelingschap’ typeert wat hem betreft de positie van de kerk in het geseculariseerde Europa. Met de term ‘priester’ typeert hij het perspectief van hoop voor de kerk in onze wereld. Paas schreef een boeiend boek dat het bespreken meer dan waard is!

De bespreking zal telkens plaatsvinden aan de hand van gespreksvragen die de deelnemers van tevoren krijgen.

Data: 21-3; 28-3; 4-4; 11-4

Plaats: De Brug (20:00-21.30 uur)

Opgeven bij: ds. C.T. (Kees) de Groot

Preekbespreking

In de voormalige Kruiskerk werd regelmatig een preekbespreking georganiseerd. Velen bewaren daar goede herinneringen aan. Deze lijn willen we in De Brug voortzetten. Zes keer zal de preek in groepjes aan de hand van vragen worden besproken We starten telkens een kwartier na afloop van de dienst. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

Data: 21-10; 18-11; 16-12; 27-1; 17-2; 17-3.

Kloosterweekend

God zoeken in de stilte. Een stilteklooster is daar bij uitstek een geschikte plaats voor.

Even weg uit je dagelijkse omgeving. Een paar dagen volledig op God gericht. Dat kan bijvoorbeeld met een boek in stilte op je kamer, wandelend langs de Maas of door samen met de zusters mee te doen in hun dagelijkse ritme.

De groep bestaat uit maximaal 8 personen. Bij voldoende belangstelling wordt er een datum geprikt in het voorjaar van 2019.
Wie mee wil moet zich vóór november 2018  opgeven  bij Jaap Slaa

Een weekend duurt van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. De kosten bedragen ongeveer €  100,- p.p.
Minder mag ook.

Kampeerweekend 29 mei t/m 1 juni 2019

Dit seizoen staat het kampeerweekend in principe weer gepland met Hemelvaart, 29 mei t/m 1 juni 2019. We hopen  op een grote deelname! Net als vorig jaar zullen we onze tenten (of andere kampeermiddelen) weer opslaan op de Paasheuvel in Vierhouten.
Hou je niet van kamperen? Kom dan gewoon meedoen met één of meer activiteiten. Altijd welkom!

Wij zullen ons best doen om voor een afwisselend programma te zorgen waarin de volgende onderdelen aan bod zullen komen:
-     Ontmoeten
-     Ontspanning
-     Verdieping
-     Sport en spel
-     Samen eten

Het programma wordt geïnspireerd door het jaarthema. Deelnemers aan het weekend helpen zelf mee bij de uitvoering van de verschillende activiteiten.

Wij hopen op een mooi weekend met elkaar! 
Opgeven bij Luc Drenth, Rianne Hanskamp, Froukje Wijnbergen of Jolanda Pieltjes.