Sociale vaardigheden

  Bezoekjes afleggen

  Evangeliseren

  Gebed en voorbede

  Bemoedigen

  Bezoek

  Corresponderen

  Evangelisatie

  Gastvrij

  Gespreksleiding / groepsleiding

  Jeugdwerk

  Luisteren

  Luisteren