Sociale vaardigheden

Bezoekjes afleggen
Evangeliseren
Gebed en voorbede
Bemoedigen
Bezoek
Corresponderen
Evangelisatie
Gastvrij
Gespreksleiding / groepsleiding
Jeugdwerk
Luisteren
Luisteren