Leerbijeenkomst “Transgender en geloof” met ds. Marc ten Brinke

Event details

  • zondag | 12 juni 2022
  • 16:30 - 18:00

Op zondagmiddag 12 juni komt ds. Marc ten Brink tijdens de leerbijeenkomst spreken over transgender en geloof.
Vanuit zijn eigen ervaringen wil hij graag antwoord geven op o.a. de volgende vragen:
– hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?
– is het wel of geen mogelijke combinatie?
– in de samenleving is er steeds meer aandacht gekomen voor genderdiversiteit en genderneutraliteit. Hoe gaan we hier als christenen mee om?
– en nog veel belangrijker: hoe gaan we om met transpersonen die we in de samenleving en in de gemeente van Christus mogen ontmoeten?
– welk perspectief biedt ons het christelijk geloof op de vele vragen die op ons afkomen?

De leerbijeenkomst start om 16.30 uur (inloop vanaf 16.15 uur).
We hopen op 12 juni velen van jullie te ontmoeten!