Aandacht voor Voedselhulp Nunspeet

De Voedselhulp in Nunspeet blijft onze gaven nodig hebben. In de maand februari wordt gevraagd of we rookworst (vacuüm verpakt) willen inzamelen. In de kerk kunt u spullen inleveren in de krat van Voedselhulp in de hal bij de keuken.Het banknummer van Voedselhulp Nunspeet is NL04 RABO 0134 0632 95

Lees verder

SCHIJN DOOR MIJ! – jaarthema 2023-2024

Op zondag 17 september is het jaarthema voor het nieuw seizoen gepresenteerd: SCHIJN DOOR MIJ! Aan de hand van dit thema staan we komend seizoen onder andere stil bij: –  het licht van Jezus verspreiden aan hen die de Heer nog niet of niet meer kennen; –  wat we uitstralen...

Lees verder

Noodhulp Turkije Syrië

Turkije en Syrië zijn getroffen door zware aardbevingen. Het leed is enorm. Inmiddels is het dodental opgelopen tot meer dan 50.000 mensen. Er is dringend hulp nodig. Op zondag 12 februari is de opbrengst van de eerste collecte in de dienst bestemd voor de noodhulp in Turkije en Syrië. De...

Lees verder

GKv en NGK vanaf 1 mei 2023 samen

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen...

Lees verder