De Tweede Mijl

Uitnodiging: meehelpen bij De Tweede Mijl
De Tweede Mijl is een inloophuis voor dak- en thuislozen in het centrum van Amsterdam. Vanuit de Christelijke naastenliefde wordt 3 dagen in de week hulp geboden aan dak- en thuislozen. Wij zouden 26 april gaan, maar helaas kon dit niet doorgaan. Wel zijn er nieuwe data beschikbaar. Wilt u ook mee? Schijf u dan in op de nieuwe inschrijflijst in de hal van de kerk. Of meld u bij een van de diakenen. Beschikbare datums zijn: 24 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni..
Er geldt wel een minimumleeftijd van 16 jaar.

Kijk ook op de website.
Meer info bij Rob Wolters of Dick van Hoek.