De Tweede Mijl

Uitnodiging: meehelpen bij De Tweede Mijl
De Tweede Mijl is een inloophuis voor dak- en thuislozen in het centrum van Amsterdam.
Vanuit christelijke naastenliefde wordt 3 dagen in de week hulp geboden aan dak- en thuislozen.
Op 2 vrijdagen, 26 april en 10 mei, is het mogelijk om mee te gaan met de vrijwilligers naar Amsterdam, kennis te maken met hun werk en mee te helpen.
Er zijn nog plekken beschikbaar!

Kijk ook op de website.
Meer info bij Rob Wolters of Dick van Hoek.