AVG: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bedrijven, overheden, scholen en ook kerken: vrijwel elke organisatie krijgt met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te maken. De AVG versterkt de privacyrechten van burgers. En organisaties krijgen te maken met meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. De Europese verordening wordt vanaf 25 mei in alle Europese lidstaten gehandhaafd en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Kerk en AVG
Kerken vallen dus ook onder de AVG. Dat betekent dat kerken, voor zover dat al niet gebeurt, bewust en zorgvuldig zullen moeten omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Het is daarom belangrijk dat iedereen die in de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, op de hoogte is van de nieuwe regelgeving en er ook naar gaat handelen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vandaar ook dit artikel, dat bedoeld is om u voor dit moment te informeren over de belangrijkste aspecten van de nieuwe wetgeving (de complete wettekst beslaat 88 pagina’s…).
-=LEES MEER….=-