Sociale vaardigheden

  Bezoekjes afleggen
  Evangeliseren
  Gebed en voorbede
  Bemoedigen
  Bezoek
  Corresponderen
  Evangelisatie
  Gastvrij
  Gespreksleiding / groepsleiding
  Jeugdwerk
  Luisteren
  Luisteren