Samenwerking Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv)

1 januari 2018 zal een belangrijke datum worden voor de GKv en NGK in Nunspeet. Vanaf die datum zullen wij een samenwerkingsgemeente gaan vormen. Hiermee ronden we een traject af waarin we steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid.

Al langere tijd werken wij met name op het gebied van jeugdwerk samen met GKv Nunspeet. Daarnaast zijn de kerkenraden de afgelopen jaren in gesprek geweest over uitbreiding van de samenwerking.

Om de kerkenraden te ondersteunen in de samenwerking is in 2011 een stuurgroep in het leven geroepen. De stuurgroep heeft een plan van aanpak opgesteld om de samenwerking stapsgewijs uit te bouwen. Het bevat concrete activiteiten, zoals gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, uitwisseling tussen kringen, gezamenlijke diensten en samenwerking bij evangelisatie activiteiten.

Op 11 september 2014 heeft de classis van de GKv ingestemd met een verzoek van GKv Nunspeet om nauwere samenwerking met onze gemeente. Concreet betekende dit dat gezamenlijke diensten, gezamenlijk avondmaal vieren en kanselruil mogelijk werden. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt: vanaf de zomer van 2016 worden alle middagdiensten gezamenlijk gehouden. 

Klik hier voor meer informatie over de GKv Kruiskerk Nunspeet.

Gemeenschappelijke belijdenisdienst 2015 Driestwegkerk