Naast de kerkdiensten zijn er meerdere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

IMG_6259

Zes maal per jaar wordt in iedere wijk een wijkactiviteit georganiseerd, waarvan drie inhoudelijke wijkkringavonden. Het doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen, onderling pastoraat en diaconaat te versterken, om opgebouwd worden in het geloof en samen te bidden. De Bijbel gaat open aan de hand van materiaal dat gelinkt is aan het jaarthema. De data van de wijkkringbijeenkomsten worden o.a. bekend gemaakt via het mededelingenblad.

IMG_6278

De groep bestaat op dit moment uit acht mannen. Wij komen op de eerste zaterdag van de maand om 9:00 uur bij elkaar. Bij toerbeurt bereidt iemand het gebed voor door een thema te kiezen en een passend Bijbelgedeelte op te zoeken. Het gebedsuur begint met het lezen en het samen overdenken wat gelezen is. Daarna worden de gebedspunten die daaruit naar voren gekomen zijn, onderling verdeeld. Iedereen kan ook andere gebedspunten voorstellen die te maken hebben met zijn eigen leven of dat van gemeenteleden. Met behulp hiervan wordt een kringgebed gehouden.

IMG_1454

Opvoeden is een vak apart maar GELOOFSopvoeding is een gave…
Wij zijn een groepje vrouwen (mannen zijn zeker ook welkom) die elkaar ondersteunen en van tips voorzien rond de geloofsopvoeding van onze kinderen. We komen gemiddeld één keer per maand samen en maken gebruik van een thematisch boekje rondom opvoeding. Omdat kleine kinderen groter worden en  moeders na jaren opvoedkring gestopt zijn, zijn we dringend op zoek naar enthousiaste moeders en/of vaders!

opvoeding

Elke eerste donderdag van de maand (m.u.v. juli, augustus en september) is er van 10.00-12.00 uur koffiesoos in ons kerkgebouw. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee, iets lekkers, een praatje en (als je dat leuk vindt) een partijtje sjoelen. Ook kinderen en gasten, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren, zijn van harte welkom. IMG_1561

Onze gemeente kent een aantal Bijbelkringen. Deze hebben tot doel om samen Gods Woord beter te leren begrijpen en om de onderlinge band te verstevigen. Elke kring bepaalt zelf wanneer zij bij elkaar komt en welk onderwerp wordt behandeld.

MorningDevotions

Magnificat komt om de 3 weken bij elkaar in De Brug. Volgens een van te voren opgesteld rooster hebben 4 leden de leiding over de avond. Zij verzorgen de opening en inleiding die gezamenlijk wordt gehouden. Voor de discussie wordt de groep opgesplitst maar de evaluatie en sluiting wordt weer gezamenlijk gedaan. In dit seizoen zal verder gegaan worden met de Bijbelstudies uit het boekje ‘Lucas voor iedereen’ van Tom Wright. Naast de normale Bijbelstudieavonden is er een startavond, een nieuwjaarsbijeenkomst, een paaszangavond en een slotavond. Nieuwe leden, maar ook belangstellenden, zijn van harte welkom! Informatie over de avonden wordt via het mededelingenblad gegeven.

Gesprekskring Dominicus bestaat uit ong. 12 personen. Wij willen dit jaar de bijeenkomsten op de zondagavond houden, 1 x in de 3 á 4 weken. We komen bij één van de leden thuis, elke keer op een ander adres. Wij voeren gesprekken met als leidraad het gezamenlijk gekozen boekje “Tegen de stroom in”. Dit gaat over het Bijbelboek Samuel.  De avonden worden door één van de leden geleid. Tijdens deze gesprekken komen ook persoonlijke situaties en levensvragen aan de orde. We besluiten de avond vaak met kringgebed (vrijblijvend) en we hebben een collectebus. Naast deze bijeenkomsten, proberen we ook een informele avond en/of afsluiting te organiseren. Heb je belangstelling om een avond mee te doen, neem gerust contact op, je bent van harte welkom!

De samenkomsten van Bijbelkring de Bron worden  gehouden op de maandagavond om de 14 dagen vanaf 20:00 uur op verschillende locaties (bij de leden thuis). De avonden worden bij toerbeurt geleid door de leden.

De vergaderingen worden gehouden bij leden thuis op woensdagavond, in de regel om de drie weken van 20:00 tot 22:00 uur. De leiding is per toerbeurt.

Afgelopen jaar hebben we ons bezig gehouden met de vreemdeling in de Bijbel aan de hand van een boekje van het NBG. Na de vakantie behandelen we daar nog één hoofdstuk uit en dan bekijken we waar we ons het komende jaar mee gaan bezighouden.

orig jaar zijn we gestart met een kring voor mensen in de leeftijdsfase 30-45 jaar.
De avonden worden bij de deelnemers thuis gehouden. De data spreken we onderling met elkaar af.

Shine bestaat uit ongeveer twintig personen van bijna/ begin dertig, die bij elkaar komen om met elkaar over God te praten, te groeien in geloof en gezellig samen te zijn. Dit doen we vanuit de Bijbel en door het bespreken van een boekje.

Er zijn twee kringen: een kring op donderdagavond en een kring op zondag. De kring komt één keer in de drie weken bij elkaar. Iedere keer heeft iemand anders de leiding en ook de locatie verschilt per keer. Er staan vier momenten op onze jaarplanning waarop we met beide kringen samen een gezellige activiteit ondernemen.

Heb je interesse? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te Shinen! Voor meer (praktische) informatie over
Shine, kun je contact opnemen met Henrike Bollemaat (06-42876828).

Ook op sportief gebied is er ruimte voor ontmoeting. Zin om mee te sporten?

Iedere zaterdagmorgen verzamelen we om 9 uur op de parkeerplaats tegenover camping De Tol aan de Elspeterweg, voor een wandeling van ongeveer een uur.

Bijna elke zaterdagochtend is er een groepje gemeenteleden op de mountainbike te vinden in de bossen rond Nunspeet. We vertrekken normaal om 9.00 uur vanaf het Transferium voor een mooie tocht van een paar uur. Het gaat hierbij niet om de prestatie maar vooral om het plezier. Iedereen is welkom, ook als je nog nooit op een MTB hebt gereden. Genoeg mensen om je wegwijs te maken. Je moet alleen niet bang zijn voor een beetje stof of modder.

mtb-en

Op dinsdagavond is in de sporthal Feithenhof van 20:00 uur tot 21:30 uur een groepje mensen bezig met de sport badminton.
Dat gebeurt op een ontspannen manier, maar enig fanatisme kan ons niet ontzegd worden. Halverwege is een koffiepauze ingelast waarbij we even kunnen ontspannen en bijpraten.
De leeftijd varieert van 18 – 82 jaar.
De hal die gehuurd wordt geeft aan max. 12 personen ruimte om gelijktijdig te sporten. De ledenlijst is momenteel 22 mensen.

objectives-of-badminton_6b97ba3f-0f82-49b0-b4bf-785d599166c1