Naast de kerkdiensten zijn er meerdere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

IMG_6259

Zes maal per jaar wordt in iedere wijk een wijkactiviteit georganiseerd, waarvan drie inhoudelijke wijkkringavonden. Het doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen, onderling pastoraat en diaconaat te versterken, om opgebouwd worden in het geloof en samen te bidden. De Bijbel gaat open aan de hand van materiaal dat gelinkt is aan het jaarthema. De data van de wijkkringbijeenkomsten worden o.a. bekend gemaakt via het mededelingenblad.

IMG_6278

Zes maal per jaar wordt in iedere wijk een wijkactiviteit georganiseerd, waarvan drie inhoudelijke wijkkringavonden. Het doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen, onderling pastoraat en diaconaat te versterken, om opgebouwd worden in het geloof en samen te bidden. De Bijbel gaat open aan de hand van materiaal dat gelinkt is aan het jaarthema. De data van de wijkkringbijeenkomsten worden o.a. bekend gemaakt via het mededelingenblad.

IMG_6278

Opvoeden is een vak apart maar GELOOFSopvoeding is een gave…
Wij zijn een groepje vrouwen (mannen zijn zeker ook welkom) die elkaar ondersteunen en van tips voorzien rond de geloofsopvoeding van onze kinderen. We komen gemiddeld één keer per maand samen.

Contactpersoon: Christien de Ruyter  | jeugdwerker@debrugnunspeet.nl | 06 82084364

opvoeding

Onze gemeente kent een aantal Bijbelkringen. Deze hebben tot doel om samen Gods Woord beter te leren begrijpen en om de onderlinge band te verstevigen. Elke kring bepaalt zelf wanneer zij bij elkaar komt en welk onderwerp wordt behandeld.

MorningDevotions

We willen met elkaar de bijbel bestuderen om daardoor ons geloof te verdiepen en te versterken. Door het onderlinge contact, het zingen en de gesprekken ervaar je de geloofsgemeenschap met elkaar. Ook word je bemoedigd en opgebouwd in het geloof door de geloofservaring van anderen.

Per seizoen wordt een boekje over een bepaald onderwerp of een Bijbelboek gekozen. Door twee leden wordt het gedeelte voorbereid voor behandeling op de Bijbelstudie-avond. Om de drie weken komen we op zondagavond bij elkaar bij het huis van het gastgezin, vanaf 19.45 uur inloop met koffie en thee en om 20.15 uur beginnen we de avond met de Bijbelstudie. Naast de normale Bijbelstudieavonden is er een startavond, een nieuwjaarsbijeenkomst, een paaszangavond en uiteraard een slotavond.

Wilt u meer weten? Bel gerust! Of kom gewoon een keer op een avond langs om de sfeer te proeven.
René Bliek en Wim Strijker

Dominicus is een Bijbelstudiegroep welke bestaat uit ongeveer 18 leden. De Bijbelstudie wordt gehouden in huiskamer- bijeenkomsten.De Bijbelstudies worden door de deelnemers zelf voorbereid. Momenteel wordt een boek van Henk Binnendijk behandeld. Titel hiervan is “Het meesterwerk van God” waarin het Bijbelboek Openbaring wordt behandeld. Tijdens deze avonden wordt er uiteraard ook gezongen en gebeden. Aan het begin van een seizoen wordt een collectedoel gekozen waarvoor gedurende een jaar een inzameling wordt gehouden. We komen één keer per 3 weken bij elkaar op zondagavond. Als slotbijeenkomst organiseren we één keer per jaar een uitje of gezellige middag. De leden vinden het ook belangrijk om andere zaken die aandacht nodig hebben aan de orde te stellen. We denken dat daar binnen de gemeente breder aandacht voor zal zijn. Dit organiseren we door een Dominicus +  bijeenkomst te organiseren. Contactpersoon: Bert Huppelschoten

De samenkomsten van Bijbelkring "Bij de Bron" worden  gehouden op de maandagavond vanaf 20:00 uur op verschillende locaties (bij de leden thuis).

We werken verder in het boek  waar we al aan bezig zijn:  ‘Kruistocht - Het leven van koning Jezus’ (Tim Keller).

Contactpersoon: Frans van Hoffen

De Bijbelkring bestaat uit 11 leden die 1 maal in de 3 weken op woensdagavond vergadert bij  de leden thuis. Ons doel is de Bijbel beter te leren begrijpen.

We behandelen onderwerpen naar aanleiding van een Bijbelboek of een actueel onderwerp. De leiding ligt bij toerbeurt bij een van de leden.

Voor informatie kunt u terecht bij Jaco Bos.

Eén keer  per maand komen we op zondag van 12:00 tot 14:00 uur samen met een groep mensen in de leeftijd 25-35 jaar. We vinden de samenkomst, het samen lunchen en bijpraten erg belangrijk. Vervolgens maken we samen muziek om God te aanbidden en zullen we tijd hebben om stil te staan bij een thema welke iemand heeft voorbereid (dit gebeurt op toerbeurt). Ook gaan  we soms op pad om te dienen (bv zingen of spelletjes doen bij ouderen).

De bijeenkomsten spreken we van te voren af qua datum, omdat we het belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk mensen kunnen. Kinderen & baby's zijn ook aanwezig tijdens deze samenkomst. De setting is heel vrij, waarbij het sociale gedeelte en het delen over God erg belangrijk is!

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Samantha de Jong.

Shine is een bijbelkring van enthousiaste dertigers die bij elkaar komen om met elkaar over God te praten, te groeien in geloof en gezellig samen te zijn.

Er zijn twee kringen: een kring op donderdagavond en een kring op zondag na de ochtenddienst. Elke kring komt één keer in de drie weken bij elkaar voor een inhoudelijk moment. Dit doen we vanuit een boekje of thema dat past bij de kring. Iedere keer heeft iemand anders de leiding en ook de locatie verschilt per keer. Daarnaast staan er een aantal momenten op onze jaarplanning waarop we met beide kringen samen een gezellige activiteit ondernemen.

Heb je interesse om eens langs te komen of je bij ons aan te sluiten? Voel je van harte welkom! Voor meer (praktische) informatie, kun je contact opnemen met Henrike Bollemaat.

Wij zijn een Bijbelstudiegroep voor gemeenteleden tussen de 30 - 50 jaar. Een aantal van ons hebben (jonge) kinderen en komen om de beurt. We komen bij de leden thuis zodat ouders ook eens tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Uiteraard is iedereen welkom, alleen of samen. We kiezen elk jaar een onderwerp en een aantal van ons leiden om de beurt de avond. Afgelopen jaar zijn we begonnen met het boek 'Brieven van een scepticus" (een zoon schrijft met zijn ongelovige vader). Kom gerust eens kijken!

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Gerrie Zwart.

Wij zijn een bijbelstudiegroep bestaande uit 5 echtparen in de leeftijd van 45-60 jaar. Samen bespreken we verschillende thema's rondom de Bijbel en ons persoonlijk geloof.
We komen 1 maal per 3 weken bij elkaar op wisselende doordeweekse dagen. Om de beurt bereiden we de avond voor rond een onderwerp dat door onszelf of één van de andere leden wordt aangedragen.

Contactpersoon: Jolanda Pieltjes

Ook op sportief gebied is er ruimte voor ontmoeting. Zin om mee te sporten?

Iedere zaterdagmorgen verzamelen we om 9 uur op de parkeerplaats tegenover camping De Tol aan de Elspeterweg, voor een wandeling van ongeveer een uur.

Bijna elke zaterdagochtend en eens in de maand een zaterdagmiddag, is er een groepje gemeenteleden op de mountainbike te vinden in de bossen rond Nunspeet. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Transferium, of s’middags 13.00 uur vanaf kiosk “Zandenplas”, voor een mooie tocht van een paar uur. Het gaat hierbij niet om de prestatie maar vooral om het plezier. Wat is er mooier dan te genieten van bos en heide in alle seizoenen en zo nu en dan ook nog wild te spotten. Na afloop een voldaan gevoel over de beweging die we weer hebben gehad. Af en toe nemen we onderweg tijd voor een kopje koffie. Lijkt het je ook wat om een keer mee te gaan? Iedereen is welkom, ook als je nog nooit op een mountainbike hebt gereden. Genoeg mensen om je wegwijs te maken. Je moet alleen niet bang zijn voor een beetje stof en/of modder.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem contact op met Rinus Lambregtse

mtb-en

Op dinsdagavond zijn we in de sporthal Feithenhof van 20:00 uur tot 21:30 uur bezig met de sport badminton. Dat gebeurt op een ontspannen manier, maar enig fanatisme kan ons niet ontzegd worden. Halverwege is een koffiepauze ingelast waarbij we even kunnen ontspannen en bijpraten. De leeftijd varieert van 27– 85 jaar. De hal die gehuurd wordt geeft aan max. 12 personen ruimte om gelijktijdig te sporten. De ledenlijst bestaat momenteel uit 18 mensen. Er is nog ruimte. We hopen in de 2e week van september weer van start te gaan.

Contactpersonen: Roelof Kieft en Janet Dollekamp

objectives-of-badminton_6b97ba3f-0f82-49b0-b4bf-785d599166c1