Ds. J.C. Schaeffer | let op: de dienst begint om 14.00 uur in de Opstandingskerk