Boekbespreking “De hemel op aarde – Liturgie voor kerkgangers”

Event details

  • dinsdag | 1 februari 2022 to dinsdag | 8 maart 2022
  • 20:00 - 21:30

In het kader van het jaarthema ‘ont-moeten’, wil ds. Kees de Groot graag gedurende vier dinsdagavonden in het voorjaar van 2022 met jullie van gedachten wisselen over het boek ‘De hemel op aarde Liturgie voor kerkgangers’ van Kees de Ruijter, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Kampen.
In de kerkdienst gaat het immers om de ontmoeting met God.

Op de omslag wordt het boek als volgt getypeerd: ‘Al eeuwenlang gaan mensen naar de kerk. Maar hoe de kerkdienst eruitziet, dat staat al lang niet meer vast. Er zijn heel wat opties ontdekt en ontwikkeld om de eredienst vorm te geven. Dit heeft geleid tot verrijking, maar ook tot veel discussie. Dit boek wil de lezer helpen om het gesprek op een zinnige manier te voeren. De belangrijkste liturgische onderwerpen komen aan bod. (…) In het boek zijn gespreksvragen opgenomen voor eigen bezinning of voor het gesprek in de gemeente’.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek zelf aanschaffen (€17,99) en zich aan de hand van de gespreksvragen voorbereiden op de ontmoeting rondom het boek.
Als de kosten een probleem zijn voor opgave voor deze activiteit, neem dan even contact op via ons mailadres dan is er wel iets te regelen.

Data:              1, 15, 22 februari en 8 maart 2022
Tijd:               20.00 tot 21.30 uur
Plaats:           De Brug
Aanmelden: jaarthema@debrugnunspeet.nl