Aandacht voor Voedselhulp Nunspeet

De Voedselhulp in Nunspeet blijft onze gaven nodig hebben. 
In de maand september wordt gevraagd om SUIKER in te zamelen.
In de kerk kunt u spullen inleveren in de krat van Voedselhulp in de hal bij de keuken.
Het banknummer van Voedselhulp Nunspeet is NL04 RABO 0134 0632 95