Aandacht voor Voedselhulp Nunspeet

De Voedselhulp in Nunspeet blijft onze gaven nodig hebben.
In de maand maart wordt gevraagd om pakken bloem en zakjes rozijnen in te zamelen.
In de kerk kunt u spullen inleveren in de krat van Voedselhulp in de hal bij de keuken.
Het banknummer van Voedselhulp Nunspeet is NL04 RABO 0134 0632 95