Ook dit jaar weer: de MOP!

Oftewel, een Muziek(groep)OPleiding… speciaal voor jonge zingende en musicerende Brugleden (vanaf ongeveer 9 jaar), zodat we een jeugdmuziekgroep kunnen vormen.

Hoe leuk is dat!! Er is nog plek genoeg!

Als je al een jaar of twee/ drie gitaar speelt, drumt, viool- of trompetles hebt, of nog een ander instrument bespeelt, meld je aan!

We gaan dit seizoen voor vier kerkdiensten één of meer liederen voorbereiden. We nemen er de tijd voor, zodat we samen rustig kunnen proberen of het iets voor je is.

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Emmanuelle Adema.