Leeravond over Israël op 15 september

Hoezo verbonden met Israël?
En wat kunnen wij daarvan leren?

Graag nodigen we u uit voor een leeravond over Israël op donderdagavond 15 september, in onze kerkzaal aan de Mr. Drostweg 10.

Als kerk zijn we op een speciale manier verbonden met Israël. Niet zozeer met de staat, als wel met het Joodse volk, waar God zijn eeuwigdurende verbond mee sloot. Met alle verschillen die er zijn tussen het Joodse volk en ons als kerk, zoekt een groot deel van dat volk nog steeds te leven met God en leest het Oude Testament als Gods Woord Wat heeft dat voor ons vandaag te zeggen?

Om die vraag met ons te bespreken en erover van gedachten te wisselen hebben we dr. Michael Mulder uitgenodigd. Hij is o.m. verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies.
Enkele vragen die gesteld worden:
– Waarom en hoe zijn we als christenen verbonden met Israël?
– Wat kunnen wij leren van de manier waarop Joden hun geloof in God beleven?
– Op welke manier wordt in het Jodendom gebeden?
– Waarop ligt de nadruk in de praktijk van het leven met God?
– Op welke manier kan dit een verrijking zijn voor het eigen geloofsleven?

Het Centrum voor Israëlstudies stelt zich ten doel de Joods-christelijke ontmoeting te bevorderen en is een samenwerkingsverband waarin o.m. de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Christelijke Hogeschool te Ede participeren. Voor verdere info over het Centrum voor Israëlstudies zie www.hetcis.nl.

Info over tijd en verdere inhoud van de avond volgt nog.

Namens de Werkgroep Israël, Bert Huppelschoten, Peter Verschoor en Luc Drenth