Bloemstuk Pasen

Het thema van de liturgische bloemschikkingen in de lijdenstijd is dit jaar “Een nieuw begin”.

In de bloemschikkingen vindt men het getal 8 steeds terug. Dit getal is als uitgangspunt genomen.
Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

Eerste zondag, bij de schikking

De 8 flessen worden geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen hebben we paarse anemoon geplaatst. In de kring verbonden door ranken (hedra)van trouw voor een nieuw begin.

Tweede zondag, bij de schikking

De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letterin het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus. De tekst gaat over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan .In de flessen plaatsen we bloemen van de helleborus. Deze plant bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Derde zondag, bij de schikking

De acht flessen worden twee aan twee geplaatst in een open ellips, zodat de suggestie van een oog ontstaat. Dit naar aanleiding van de bijbeltekst Lucas 13: 1-9: Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. De Bijbel in Gewone Taal zegt het zo: Jullie moeten je leven veranderen. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht. De tekst roept op tot ‘zien’, tot omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien, zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer. De acht vijgen verwijzen naar de vijgenboom uit het verhaal.

Vierde zondag, bij de schikking

De teksten op deze vierde lijdenszondag komen uit 2 Kronieken 36: 14-23 en Lucas 15: 11-32. De kern van deze gelijkenis is de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God. De zoon “komt tot zichzelf”, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De acht flessen worden in de achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken, in de flessen plaatsen we bloesemtakken die al bloeien.

De vijfde zondag

De tekst op deze vijfde zondag komt uit Jesaja 58: 7-10 en Lucas 20: 9-19. De kernvraag van de gelijkenis van de wijngaard is: Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt nog niet mogelijk. Om dit aan te geven zijn de flessen in een gesloten vierkant geplaatst. In de flessen zijn zwaardvormige bladeren geplaatst. Het zwaard is een symbool van macht. Tussen de flessen zijn potjes met blauwe druifjes geplaatst als verwijzing naar de wijngaard. Men kan niet met geweld beschermen wat rechtvaardig lijkt. Alleen door de Zoon te sturen komt de wijngaard tot zijn recht. Hij die de wijngaard en de mensen dient.

De zesde zondag in de Veertigdagentijd, deze zondag is het Palmzondag,

 

Deze dag komen de teksten uit Jesaja 50: 4-7 (Jesaja 52: 12 – 53: 12), Lucas 19: (28) 29-40 en Lucas 22: 1-23, 56.

Deze schikking verbeeldt de intocht in Jeruzalem. Vanaf de Olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk, gaat Jezus de Messias, zittend op een ezel, naar Jeruzalem. Onder een boog van palmtakken en de klanken van Psalm 118 komt Hij vanuit het oosten als Vredeskoning de stad binnen. De acht flessen symboliseren de ‘gang’ naar Jeruzalem. In de flessen zijn gebogen takken met buxus geschikt, als ware het een poort. Er is een weg gecreëerd waarop leerlingen van Jezus hun mantels legden.


Basis van het bloemstuk.

Het getal 8

  • Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achtvormig doopvont en of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing.
  • Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen.

Het getal 40

  • De vastentijd heet ook wel Veertigdagentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen.
  • Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land (Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Matteüs).

Riet en water

  • De 8 glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels. Het water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft toch nieuw leven.
  • De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Denk ook aan het wuivende riet langs de waterkant.