NBV21 als kanselbijbel

Met ingang van zondag 28 november zal in de erediensten van De Brug de NBV21 als kanselbijbel worden gebruikt.

De NBV21 is een verbeterde vertaling ten opzichte van de NBV uit 2004 die wij in onze diensten gebruikten. Bij het verschijnen van de NBV in 2004 riep het NBG iedereen op om feedback op de vertaling te geven. Alle reacties zouden worden meegenomen om de vertaling bij te werken.

Van 2016 tot 2020 heeft het NBG gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Het vertaalteam heeft de tekst van de NBV vers voor vers tegen het licht gehouden en aan de brontekst getoetst. Zo is op een heel zorgvuldige manier de vertaling over de hele linie verbeterd en aangescherpt.

Wie geïnteresseerd is waarin de NBV21 verschilt van de NBV 2004 kan via deze link een presentatie downloaden waarin de verschillen worden uitgelegd.

Meer weten over de NBV21? Ga dan naar de website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

De NBV21 kan online gelezen worden bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap door het aanmaken van een gratis account op www.debijbel.nl. Hier is ook informatie te vinden over de Mijn Bijbel app waarmee het mogelijk is overal de Bijbel te lezen.