Kerstviering 60+ leden

Alle gemeenteleden van 60 jaar of ouder worden van harte uitgenodigd voor de senioren kerstviering
op :

Donderdag 19 december van 15.30 – 19.00 uur in ons kerkgebouw De Brug.

Inloop is om 15.30 met een kopje koffie en wat lekkers. Daarna starten we om 16.00 uur
met een kerstviering. Dit houdt in dat we met elkaar kerstliederen zingen en luisteren
naar een korte meditatie van dominee J. Schaeffer.

Om 17.30 zullen wij gezamenlijk de maaltijd gebruiken en is er gelegenheid om met elkaar gezellig
samen te zijn. Jaarlijks wordt het als een mooi en fijn samenzijn ervaren, dus weest allen van harte
welkom!

Tot zondag 16 december kunt u zich opgeven; de lijst ligt in de hal van de kerk of via de mail:
diaconie@debrugnunspeet.nl

Er wordt geen verplichte bijdrage gevraagd, maar een vrijwillige gift is van harte welkom!

Reacties zijn gesloten.