Tijdstip erediensten

In verband met de geplande verbouwing van het kerkgebouw zal er met ingang van 14 juli 2019 één dienst per zondag worden gehoduen. In de regel zal deze dienst aanvangen om 10.00 uur in ons kerkgebouw De Brug aan de Mr. Drostweg. In enkele gevallen zal hiervan worden afgeweken en wordt de dienst gehouden om 14.00 uur. De juiste aanvangstijdstippen zijn te vinden op onze website bij de planning van de diensten.

 

Reacties zijn gesloten.