De veertien kruiswegstaties als bezinning gedurende de lijdenstijd.

Woensdag 6 maart , de dag van het begin van de vastentijd/lijdenstijd opent in Amsterdam de tentoonstelling: De veertien kruiswegstaties als een kunstroute. De staties zijn schilderijen, beeldhouwwerken die gebeurtenissen rondom Christus veroordeling, kruisiging, graflegging uitbeelden. Deze kunstwerken nodigen uit tot reflectie op het lijden, niet alleen dat van Jezus maar ook hedendaags lijden. Voor bezoekers moet het lopen langs de kunstwerken voelen als een pelgrimstocht.

In onze gemeente willen we met elkaar via het kijken naar de staties tot bezinning komen. Als liturgiecommissie willen we u kruiswegstaties laten zien gedurende de lijdenstijd. Vanaf de eerste lijdenszondag 10 maart a.s. worden de kruiswegstaties getoond. Er is gekozen voor de kruisweg met 14 met glas beschilderde staties omdat deze afbeeldingen zo mooi de emoties van de portretten laat zien.

Bron: www.kruiswegstaties.nl

Elke week zullen enkele staties aan het overzicht worden toegevoegd.

Reageren op deze staties kan door een mail te sturen naar liturgiecommissie@debrugnunspeet.nl.

Statie 1: JE VEROORDELING AANVAARDEN

Het eerste kruis bevrijdt je van de mensen op wie jij rekent en nodigt je uit bij Mij steun te zoeken. Wanneer de mensen je veroordelen, neem dan je toevlucht tot Mij. Want ook Mij hebben ze geoordeeld en veroordeeld. Verweer je niet, als men over je oordeelt. Het oordeel kan je niets doen en laat je niet alleen achter. Het brengt je dichter bij Mij en leidt je binnen in mijn heerlijkheid. Die veroordeling is voor jou een deur waarlangs je Mij kan ontmoeten. Als je dit voor ogen houdt, kan niemand je nog veroordelen.

Statie 2: HET KRUIS VAN ELKE DAG OPNEMEN

Elk ogenblik van je leven is een kruis. Je kunt dit kruis aannemen of het verwerpen. Je kan ervoor vluchten of het aanvaarden. Ik heb het opgenomen. Zo weet jij waar Ik te vinden ben. Je kracht ligt niet in de vlucht. Elk ogenblik sta je voor de keuze of je Me navolgt of niet.

Statie 3: DE MOED HEBBEN OM TE VALLEN

Niemand valt graag. Iedereen wil met beide voeten in het leven staan, doorzetten en succes hebben. En Ik die God ben, val krachteloos onder mijn kruis. Allen hebben vroeger mijn wonderen gezien en hebben zich toen over Mij verwonderd. Nu zien ze Mij, gegeseld en bespot, onder mijn kruis vallen. Heb de moed om te vallen en je val niet goed te praten, maar hem toe te geven. Op aarde heb je niets te verliezen. Je bent hier om te sterven. Want Ik zeg je: “Wie zijn leven verliest, zal het winnen.”

Statie 4: GELIEFDE MENSEN VERDRIET MOETEN AANDOEN

Het is onmogelijk, iemand die je liefhebt, nooit pijn te doen. Ik had deze ontmoeting met mijn moeder uit de weg kunnen gaan. Want weet je wat het betekent, een geliefde mens te ontmoeten, die jij verdriet moet aandoen? Men moest niets meer van Mij hebben, Ik werd door iedereen veracht alsof Ik een ketter en verleider was. Mijn moeder wist echter beter. Zij zag mijn lichamelijke en innerlijke mijn, en keek Mij in de ogen.

Statie 5: TOELATEN DAT ANDEREN JOU HELPEN

Niemand had nog achting voor Mij. Ik heb zovele mensen genezen, maar ook zij lieten Mij in de steek, net zoals diegenen, die voordien aan mijn lippen hingen. Verwond en bebloed, diep ontroerd door de blik van mijn moeder, had ik helpende handen nodig, die Mij wilden ondersteunen. Maar er kwam slechts iemand, die men ertoe gedwongen had. Ik snakte naar hulp uit liefde en medelijden, maar men heeft Simon moeten bevelen om Mij te helpen.

Niemand hebben, die bereid is uit liefde voor jou en met jou te lijden, is een kruis. Als je dit kruis aanvaardt, ben je in je lijden niet langer alleen, want Ik ben bij jou.

Reacties zijn gesloten.